Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

RADA  RODZICÓW w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - p. Beata Adamiak

Zastępca Przewodniczącej - p. Violetta Laskowska

Sekretarz - p. Żaneta Walczykiewicz

Skarbnik - p. Wioletta Pszczoła

Członek - p. Marzena Majcherek