KADRA

DYREKCJA:
 
mgr inż. Piotr Pasik - Dyrektor Szkoły
 
mgr inż. Anna Piwońska - p.o. Dyrektora Szkoły
 
mgr inż. Maciej Marciniak - Kierownik Szkolenia Praktycznego                                                   
mgr inż. Damian Michalak - Kierownik Gospodarczy
 
GRONO PEDAGOGICZNE:

     ADMINISTRACJA:

OBSŁUGA: