godloo.jpg
projekt1a.jpg

KADRA

DYREKCJA:
 
mgr inż. Piotr Pasik - Dyrektor Szkoły
 
mgr inż. Anna Piwońska - Wicedyrektor Szkoły                                                        
 
mgr inż. Damian Michalak - Kierownik Gospodarczy
 
GRONO PEDAGOGICZNE:
 • p. Marek Buchnajzer- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • p. Błażej Grześ- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • p. Agnieszka Choja-nauczyciel religii
 • p. Anna Kamińska-Kraus-nauczycielka fizyki i matematyki
 • p. Monika Kaźmierczak-Adamiak  - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwa
 • p. Magdalena Kliber -nauczycielka języka polskiego, pedagog
 • p. Anna Kowalska-nauczycielka języka angielskiego
 • p. Maciej Marciniak-nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
 • p. Monika Mularczyk-nauczycielka wychowania fizycznego, bibliotekarka
 • p. Piotr Pasik- nauczyciel chemii i biologii
 • p. Kinga Poniatowska- nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 • p. Anna Piwońska-nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych i matematyki
 • p. Konrad Poroś- nauczyciel wychowania fizycznego
 • p. Monika Smaga-nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
 • p. Aneta Świątkiewicz-nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze, filozofii i geografii
 • p. Michał Świderski-nauczyciel matematyki, informatyki
 • p. Mieczysław Trawkowski -nauczyciel wychowania fizycznego i przepisów ruchu drogowego
 • p. Jolanta Zborowska- pedagog szkolny
 • ks. Krzysztof Swat - nauczyciel religii
 • p. Iwona Chojnacka-Adamus - nauczycielka chemii
 • p. Bartosz Dominiak - nauczyciel j. niemieckiego
 • p. Marek Jaroma - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • p. Karolina Kościuszko - nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 • p. Marcin Piechota nauczyciel nauki jazdy
 • p. Tadeusz Rosiak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • p. Jacek Rutkowski - nauczyciel języka polskiego
 • p. Paweł Sokołowski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • p. Krystyna Trzebińska - nauczycielka matematyki
 • p. Ewelina Tydalska - nauczycielka języka angielskiego
 • p. Ewelina Walczak - nauczycielka języka angielskiego
 • p. Jacek Widełko - nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 • p. Jacek Szczygiecki - nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
 • p. Jarosław Ambroziak - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • p. Teresa Kołaczek -nauczycielka geografii
 • p. Krzysztof Małyjasiak - nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 • p. Monika Poroś - nauczycielka plastyki

     ADMINISTRACJA:

 • p. Maria Haładyn- główny księgowy
 • p. Elżbieta Juszczak-samodzielny referent
 • p. Monika Skowron-samodzielny referent
 • p. Agnieszka Wojtczak-sekretarz szkoły
 • p. Magdalena Wieczorek- referent

OBSŁUGA:

 • p. Zbigniew Baraniak
 • p. Jarosław Stasiak
 • p. Danuta Matusiak
 • p. Teresa Pyszel
 • p. Ewa Spychała
 • p. Katarzyna Węgrzyn
 • p. Anna Stasiak