godloo.jpg
projekt1a.jpg

Spotkanie z psychologiem

     W dniu 18.06.2021r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyły się zajęcia integrujące klasy pierwsze po nauce zdalnej. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły placówkę odwiedził psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opatówku. Przeprowadził on z uczniami zajęcia dotyczące potrzeb, trudności, wyzwań związanych z powrotem do szkoły z edukacji zdalnej.