Banners

witamy na stronach ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE

Technikum im. ks. Wacława Blizińskiego

 • technik budownictwa
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie 

Technikum im. ks. Wacława Blizińskiego kształci w następujących zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. wykonywania określonych robót budowlanych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 4. organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Technikum Budownictwa było i jest fundamentalnym kierunkiem nauki w naszej szkole. W ostatnim czasie popyt na "budowlańców" bardzo znacząco wzrósł, a to za sprawą zawirowań rynkowych i wzrostu znaczenia tego zawodu wśród społeczeństwa, dlatego też Gimnazjalisto wybierając ten typ szkoły zapewnisz sobie świetlaną przyszłość.

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 2. obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 4. organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 5. prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki posiada wiedzę o budowie i eksploatacji pojazdów samochodowych i rolniczych oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Nabywa umiejętności praktyczne w zakresie technologii napraw i eksploatacji oraz diagnostyki pojazdów. Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, doradztwie rolniczym, zakładach usług i napraw pojazdów. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent przygotowany będzie do serwisowania pojazdów samochodowych, pogłębi wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz ich działania, a także pozna najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Absolwent szkoły bez trudu znajdzie pracę w punktach serwisujących pojazdy samochodowe, w salonach sprzedaży samochodów albo rozwinie własną działalność oferującą usługi naprawczo - diagnostyczne.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 3. planowania i oceny żywienia;
 4. organizowania produkcji gastronomicznej;
 5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych może podejmować pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywności i gospodarstwie domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych i hotelarskich.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Drodzy Gimnazjaliści! Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, stworzonym na potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowań pracodawców. To zawód z przyszłością, ponieważ w Polsce realizowanych jest coraz więcej inwestycji budowlanych, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Gimnazjalisto w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rozwojową!

nasz facebook