Banners

Tytuł - pełna nazwa projektu

"Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie" projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

nasz facebook