Banners

witamy na stronach ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LISKOWIE

Szkoła Branżowa I stopnia

kształcąca w zawodach:

 • kierowca - mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa wielozawodowa (murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, wędliniarz, fryzjer, krawiec, złotnik-jubiler, zegarmistrz)

Jedna szkoła wiele możliwości 

Szkoła branżowa I stopnia. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. Szkoła przyjmuje ucznia do klasy, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy przez cały okres edukacji.

W szkole branżowej I stopnia odbywa się kształcenie w następujących zawodach: betoniarz - zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, piekarz, wędliniarz, zegarmistrz, fryzjer, krawiec.

Branżowa szkoła I stopnia kształci w następujących zawodach:

 • KIEROWCA-MECHANIK

Absolwent kierunku w razie awarii pojazdu jest w stanie zdiagnozować usterkę i naprawić. Niewątpliwie zasili chłonny rynek pracy w branży transportowej. Ponadto chętni do zdobycia uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego nabędą kwalifikacje niezbędne do wykonywania dobrze płatnego zawodu kierowcy.

 • MURARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
 • MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 4. prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapicerskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.
nasz facebook