Banners

KADRA

DYREKCJA:
mgr inż. Piotr Pasik - Dyrektor Szkoły
 
                 
mgr inż. Anna Piwońska
- Wicedyrektor Szkoły                                                       
 
GRONO PEDAGOGICZNE:
 • p.Marek Buchnajzer- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • p.Błażej Grześ- nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • p.Agnieszka Choja-nauczyciel religii
 • p. Ryszard Ignasiak-nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • p.Bartosz Jezierski-nauczyciel języka angielskiego
 • p.Anna Kamińska-Kraus-nauczycielka fizyki i matematyki
 • p.Monika Kaźmierczak-nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwia
 • p. Magdalena Kliber -nauczycielka języka polskiego, pedagog
 • p.Anna Kowalska-nauczycielka języka angielskiego
 • p.Maciej Marciniak-nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych
 • p.Monika Mularczyk-nauczycielka wychowania fizycznego, bibliotekarka, wychowawczyni internatu
 • p.Piotr Pasik- nauczyciel chemii i biologii
 • p.Kinga Poniatowska-Frankiewicz- nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 • p.Anna Piwońska-nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych i matematyki
 • p.Konrad Poroś- nauczyciel wychowania fizycznego
 • p.Monika Smaga-nauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
 • p.Aneta Świątkiewicz-nauczycielka języka polskiego,wiedzy o kulturze i geografii
 • p.Michał Świderski-nauczyciel matematyki
 • p.Mieczysław Trawkowski -nauczyciel wychowania fizycznego i przepisów ruchu drogowego
 • p.Jolanta Zborowska- pedagog szkolny

     ADMINISTRACJA:

 • p.Maria Haładyn- główny księgowy
 • p.Elżbieta Juszczak-samodzielny referent
 • p.Monika Skowron-samodzielny referent
 • p.Agnieszka Wojtczak-sekretarz szkoły
 • p. Magdalena Wieczorek referent

OBSŁUGA:

 • p.Zbigniew Baraniak
 • p.Jarosław Stasiak
 • p.Danuta Matusiak
 • p.Teresa Pyszel
 • p.Ewa Spychała
 • p.Katarzyna Węgrzyn 
nasz facebook