godloo.jpg
projekt1a.jpg

Stypendium dla ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu

Bon o wartości 25.000,00 zł. przekazał na ręce Dyrektora Szkoły Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal i Wicestarosta – Zbigniew Słodowy. Jest to forma stypendium Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, z którego skorzystać może absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. Temu, który zdecyduje się na naukę w tej Szkole opłacone zostanie czesne za 3 lata studiów.

             Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to nowoczesna Uczelnia z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. Jest jedyną uczelnią niepubliczną założoną przez ponad 100 – letnią organizację samorządu gospodarczego. Uczelnia kształci młodzież na następujących kierunkach: rachunkowość i finanse, zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna.

            Pani Magdalena Górska założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu przekazała władzom samorządowym Powiatu Kaliskiego – bon edukacyjny, za który Zespół Szkół nr 1 w Liskowie - dziękuje.

 

Zachęcamy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie do skorzystania z oferty Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.