godloo.jpg
projekt1a.jpg

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

     15 października 2021 roku w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli: pan Wincenty Nowak – Radny Rady Powiatu, pani Katarzyna Włodarczyk – Sekretarz Urzędu Gminy w Liskowie, pan Andrzej Krupiński - Inspektor ochrony danych, Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie.

     Na wstępie głos zabrała pani Anna Piwońska – p.o. Dyrektora  Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,    która złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękowała za ogrom wykonywanej pracy. Wręczyła również Nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom wraz z podziękowaniami za zaangażowanie, profesjonalizm i znakomitą organizację pracy następującym osobom:

 1. Agnieszce Choi
 2. Annie Kamińskiej-Kraus
 3. Monice Kaźmierczak – Adamiak
 4. Magdalenie Kliber
 5. Karolinie Kościuszko
 6. Annie Kowalskiej
 7. Monice Mularczyk
 8. Kindze Poniatowskiej
 9. Konradowi Porosiowi
 10. Monice Smadze
 11. Pawłowi Sokołowskiemu
 12. Michałowi Świderskiemu
 13. Mieczysławowi Trawkowskiemu
 14. Ewelinie Tydalskiej
 15. Jolancie Zborowskiej

 

      Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który przygotowały pani Ewelina Tydalska oraz pani Ewelina Walczak.

      Głos zabrały również pani Beata Adamiak – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Violetta Laskowska – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, dziękując pani Dyrektor, nauczycielom  oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły za zaangażowanie oraz profesjonalizm i życząc wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.

     Na zakończenie nie mogło zabraknąć upominku w postaci kwiatów dla wszystkich pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

Opracowała Ewelina Tydalska

Kliknij zdjęcia