Kapitał Ludzki
w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie
Strona główna
W Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie w okresie od marca 2010 do końca lutego 2012 r. realizowany jest projekt:
„Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i uczniów z gminy Lisków”
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
Zapraszamy